La consulta

 La consulta actual és el resultat d'un munt d'anys exercint i evolucionant en la pràctica de la psicoteràpia psico-corporal. El meu inici va ser en "contacte sensitiu" disciplina pertanyent a la Psicologia Humanista (Gestalt) com a deixeble de Maria Antonia Plaxats, tant en atenció individual com en la de grup. El cos va ser l'eina de treball, això em va dur a conèixer l'ESTER (Escola Espanyola de Terapia Reichiana). Vaig seguir la formació a València tenint com a formadors a Manuel Redón (psicoteràpia de base), Tairé Paredes (psicoteràpia de control) i Xavier Serrano (ad vitam).

Vaig crear a Barcelona Orgó, Centre Clínic Reichià  el 1992 juntament amb l’Amèrica Planas i el Dr. Manuel Redón, practicant la Psicoteràpia Breu Caracteroanalítica (PBC)  i la Vegetoterapia Caracteroanalítica (VC). Posteriorment, es va afegir el company David Trotzig psicoterapeuta reichiano president actual del comitè ètic de la EABP (European Association for Body-Psychotherapy)

Seguint la formació obrim camp i, tant David Trotzig com jo adquirim els coneixements de l'aplicació de l'EMDR (Dessensibilització i reprocessament  mitjançant moviments oculars) teràpia basada en l'estimulació dels hemisferis cerebrals i que denominem EBL (Estimulació bilateral hemisferis) que millora el pronòstic dels casos de trastorns per estrès posttraumàtics i per tant, de tots els trastorns dat que l'origen d'aquest els trobem en la vivència de traumes durant el transcurs de la vida.

La consulta