Prevenció

Fruit de la tasca clínica és l'interès i la dedicació al camp de la prevenció, camí necessari per tal d'afavorir  a l'esser humà el néixer i el seu desenvolupament, aportant-li les condicions emocionals més optimes.

 Així atenc als futurs pares tant individualment com en sessions conjuntes d’ambdós, completant l'acompanyament amb sessions de grup amb d'altres futurs pares....on preparem el part i el naixement.

Disposem d'un equip metge i llevadores a Migjorn (casa de parts naturals) formats en la nostra línia on el respecte a la qualitat del contacte és cuidat des d'un primer moment.

Segueixen els grups de criança  fins els tres anys, acompanyant els pares i  els seus nadons, ajudant en la resolució de dubtes i facilitant informació necessària per una bona comunicació emocional (contacte) que permeti una bona configuració de l'estructura base del nen.

Prevención