Serveis clínics

Ofereixo l'atenció dels trastorns emocionals que aqueixen a les persones, entesos aquests com el fracàs del sistema de vida que ha desenvolupat per tal de sobreviure en aquesta societat i en aquest temps. 

Aquest malestar i trastorns es manifesten en diferents quadres i sindromes més coneguts popularment com:

 

 

 

En l'àrea de les relacions ajudo a les parelles a la cerca de l'objectiu que es proposin, tant sigui per la consolidació d'aquesta com per la disolució, aportant la mediació emocional i legal necessaria, en aquest darrer cas, per preservar l'humanitat i el dret a la decisió presa.

  

 

 Els trastorns més complexes que tracto com a especialista són: